Czym są kartoniarki?

Kartoniarki dzielą się na pionowe i poziome, w zależności od położenia kartonu, który maszyna wypełnia produktem.

Kartoniarki pionowe:

W kartoniarkach pionowych opakowanie jest napełniane przez maszynę w pozycji pionowej, automatycznie lub manualnie, najczęściej od góry. Kartoniarki pionowe nadają się do pakowania “nagich” produktów, które mogą lub muszą być dostarczone grawitacyjnie, a które są sprzedawane na wagę lub ze względu na objętość. Przykłady taki produktów to ryż, makaron, itp.

Kartoniarki poziome:

W kartoniarkach poziomych produkt jest pakowany z boku opakowania. Takie kartoniarki mogą działać w sposób ciągły lub przerywany, z możliwością automatycznego bocznego umieszczenia produktu w opakowaniu i zamknięcia go przez zastosowanie kleju na gorąco lub klapki. Kartoniarki poziome są najczęściej stosowane do pakowania produktów spożywczych, takich jak pizza, ciasta, ryż lub kawa pakowane próżniowo, płatki zbożowe, itp.

Powiązane Artykuły


Sugerowane Rozwiązania