Urządzenie do grawerowania laserowego

Urządzenie do grawerowania laserowego składa się z lasera i kontrolera. Kontroler operuje wiązką lasera w celu wygrawerowania wzorów na powierzchni. Kontroler określa nie tylko kierunek, ale także natężenie, szybkość ruchu i rozproszenie wiązki laserowej na powierzchni.

Punkt, w którym wiązka lasera dotyka powierzchni materiału docelowego, jest jej ogniskiem. Ten punkt jest zwykle mały, często mniejszy niż ułamek milimetra. Tylko obszar wewnątrz tego ogniska jest znacząco zmieniany podczas przechodzenia wiązki po powierzchni, dzięki czemu wyniki grawerowania są bardzo precyzyjne.

Urządzenie do grawerowania laserowego jest bardzo wydajne. Jego wiązka dostarcza do grawerowanej powierzchni energię świetlną, która jest przekształcana w ciepło. Ta energia cieplna zmienia powierzchnię w zależności od rodzaju materiału. Odparowuje ona tworzywa sztuczne lub materiały naturalne, takie jak drewno, pozostawiając pożądany znak. W przypadku twardszych powierzchni, takich jak szkło lub kamień, powoduje pękanie materiału i odpryskiwanie powierzchni.

W przemyśle stosuje się grawerowanie laserowe do znakowania szerokiej gamy materiałów, w tym tworzyw sztucznych, szkła, gumy i metalu. W przypadku części metalowych i opakowań grawerowanie laserowe odbywa się na ogół przez przecięcie lakieru na powierzchni metalu. Podczas grawerowania laserowego następuje odparowanie materiału, konieczna jest więc wentylacja w celu usunięcia szkodliwych oparów i dymu powstających podczas tego procesu, a także w celu usunięcia zanieczyszczeń powierzchniowych, które mogłyby zakłócić dalsze grawerowanie.

Wymagania dotyczące poziomu mocy są różne dla różnych materiałów. Drewno i papier wymagają mniej niż 10 watów mocy do zmiany koloru powierzchni materiału i uzyskania żądanych oznaczeń. Wycinanie stempli drukarskich w gumie wymaga jeszcze niższych mocy. Powlekane i lakierowane metale są wyraźnie znakowane przy użyciu mocy rzędu 30 W.

Dobrym przykładem zastosowania urządzeń do grawerowania laserowego w przemyśle jest linia produkcyjna. W tym przypadku wiązka lasera jest skierowana w stronę obracającego się lub wibrującego lustra, które z kolei przesuwa się w celu śledzenia cyfr i liter na znakowanej powierzchni. Jest to sprawny sposób umieszczania kodów produkcyjnych, dat ważności i numerów partii na produktach i opakowaniach. Grawerowanie laserowe umożliwia znakowanie produktów i opakowań wykonanych z różnych tworzyw sztucznych i szkła „w ruchu”, gdy przemieszczają się one na linii produkcyjnej. W rezultacie urządzenia do grawerowania laserowego zastąpiły dziś wiele starszych, wolniejszych technik drukowania, takich jak wytłaczanie na gorąco i tampodruk, co w wielu firmach przekłada się na wzrost wydajności.