Systemy etykietowania

Systemy etykietowania służą do nanoszenia wstępnie zadrukowanych etykiet na produkty, pojedyncze opakowania, kartony, opakowania zbiorcze i ładunki paletowe w celu ich identyfikacji. Są one również często używane do nakładania etykiet na produkty w ramach promowania wizerunku marki producenta. Etykiety takie mogą mieć różną zawartość — od prostego czarno-białego kodu kreskowego bądź kodu 1D lub 2D używanego do identyfikacji po złożoną wielobarwną etykietę produktu z efektownym oznaczeniem marki.

Dostępne systemy etykietowania mają różne konstrukcje i konfiguracje dopasowane do określonych potrzeb w zakresie aplikacji etykiet. Półautomatyczne drukarki z aplikatorem etykiet są przystosowane do ręcznego podawania etykiet nanoszonych na poszczególne produkty. W pełni automatyczne maszyny do etykietowania, zintegrowane z procesem produkcji, nakładają etykiety na przesuwające się produkty z szybkością odpowiadającą prędkości linii produkcyjnej.

Te rozwiązania do etykietowania obejmują drukarki z aplikatorem etykiet służące do tworzenia indywidualnych etykiet, które następnie są nakładane na opakowania lub wysyłane ładunki, a także urządzenia do etykietowania opakowań zbiorczych, które rejestrują zawartość każdego opakowania. Opisane rozwiązania do etykietowania nie tylko służą do identyfikacji produktów, lecz również mogą nanosić etykiety, na których rejestrowane są składniki produktu, temperatura, w której produkty były przechowywane, oznaczenie marki, adres wysyłki oraz inne informacje wymagane przez dystrybutorów i detalistów. Umożliwiają też tworzenie nadruków w rozmiarze czcionki wymaganym przez klienta, zapewniając wyraźne, czytelne znaki i kody kreskowe.

Na linii produkcyjnej rozwiązania do etykietowania są zintegrowane z innymi systemami i automatycznie odbierają produkty lub opakowania, które mają być oznakowane. Ręczne maszyny do etykietowania na polecenie nanoszą nową etykietę na oznaczane opakowanie lub produkt.

Niektóre maszyny do etykietowania i oparte na nich rozwiązania do etykietowania są kluczowym elementem zapewniającym wymagane unikatowe identyfikatory lub informacje o wysyłce na produktach, opakowaniach i paletach. Etykiety generowane przez te urządzenia są niezbędne do zagwarantowania płynnego ruchu produktów w kanałach dystrybucji. Na przykład ładunki paletowe produktów dostarczane do doków sklepów detalicznych bez pełnego i dokładnego oznakowania mogą zostać odrzucone i zwrócone na koszt producentów.

Systemy i maszyny do etykietowania, które nanoszą etykiety z oznaczeniem marki na poszczególne produkty i opakowania, muszą też nakładać te etykiety z dużą precyzją, ponieważ pomarszczona lub przekrzywiona etykieta może mieć negatywny wpływ na postrzeganie marki produktu. W niektórych przypadkach te systemy etykietowania są też wyposażone w systemy kontroli wizyjnej, które weryfikują prawidłowe rozmieszczenie i stan nałożonych etykiet.

Powiązane Artykuły

Sugerowane Rozwiązania

Videojet 6420 | Videojet 3340 CO2