Przemysłowa maszyna do etykietowania

Zapotrzebowanie na systemy etykietowania jest bardzo zróżnicowane w poszczególnych przedsiębiorstwach. Przemysłowa maszyna do etykietowania może zostać umiejscowiona w różnych punktach procesu produkcyjnego lub wysyłkowego. Praktycznie wszystkie firmy wytwarzające i sprzedające produkty muszą je oznaczyć — na własne potrzeby w zakresie kontroli zapasów, dla zgodności z obowiązującymi przepisami i aby pomóc konsumentom w wyborze odpowiedniego produktu. Na wymagania dotyczące etykietowania ma także wpływ wielkość danej firmy oraz jej rynków i zakres stosowanych metod dystrybucji.

Mały producent może zwykle z powodzeniem używać etykiet nanoszonych ręcznie. Mogą to być etykiety wstępnie zadrukowane lub utworzone przez prosty system do drukowania i aplikacji. Średniej wielkości firma może wymagać bardziej zaawansowanego rozwiązania, dopasowanego do większej szybkości produkcji – przemysłowa maszyna do etykietowania może okazać się konieczną inwestycją. Jednak największe wyzwania związane z etykietowaniem występują w przypadku bardzo dużych firm, które wysyłają ogromną liczbę produktów na szeroki, a nawet globalny rynek. Do zaspokojenia swoich potrzeb w zakresie etykietowania firmy takie wymagają maszyn przemysłowych. Są to bardzo niezawodne automatyczne aplikatory etykiet działające z dużą prędkością.

W ostatnich latach, podczas gdy technologia tradycyjnych systemów druku i stosowania etykiet pozostała zasadniczo niezmieniona, przemysłowa maszyna do etykietowania nanoszenia etykiet zyskała znaczne udoskonalenia. Zmiany konstrukcyjne zmniejszyły lub nawet wyeliminowały konieczność dokonywania przez operatorów regulacji mechanicznych, a części zużywające się i często ulegające awariom, które w przeszłości spowalniały produkcję, zostały usunięte. Sterowanie maszyną jest bardziej precyzyjne, a nowe systemy etykietowania nie wymagają już osobnego aplikatora etykiet.

Współczesne elektronicznie sterowane przemysłowe systemy etykietowania umożliwiają drukowanie etykiet o optymalnej jakości i ich dokładne nanoszenie na opakowania zbiorcze z maksymalną szybkością 150 opakowań na minutę. Cały proces — od wyboru zawartości etykiety do umieszczenia etykiety po jej złożeniu i wizualnego zatwierdzenia na ekranie HMI maszyny do etykietowania — jest cyfrowy, a nie mechaniczny.

W rezultacie dzisiejsze przemysłowe automatyczne maszyny do etykietowania zapewniają wysoką niezawodność pracy w połączeniu z dużą wydajnością i bezobsługowością.