Excel High Voltage Power Supply Exchange Program


INFORMACJA FIRMY VIDEOJET — Powiadomienie o wymianie zasilaczy do drukarek Excel

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa — wymiana niektórych zasilaczy do drukarek Videojet Excel,
PC70, PC80 oraz 2100:

zasilacze do drukarek Videojet produkowane lub sprzedawane w okresie od stycznia 2011 r. do lutego
2015 r. (numer części 355026)

Informację tę należy niezwłocznie przekazać odpowiednim pracownikom działu produkcji lub konserwacji, którzy zajmują się drukarkami Excel, PC70, PC80 lub 2100 firmy Videojet.

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE


Szanowni Klienci!

Na początku bieżącego roku firma Videojet opublikowała jako środek ostrożności Ostrzeżenie, informując o wadzie jakościowej niektórych zasilaczy (numer części Videojet 355026) produkowanych lub sprzedawanych w okresie od stycznia 2011 r. do lutego 2015 r. Zasilacze były przeznaczone do drukarek Videojet Excel, PC70, PC80 oraz 2100. Niniejsze powiadomienie dotyczy jedynie drukarek Videojet Excel, PC70, PC80 oraz 2100. Nie obejmuje ono żadnych innych modeli drukarek Videojet..

Firma Videojet przeprowadziła kompleksową analizę pierwotnej przyczyny i zidentyfikowała potencjalny problem, który przypuszczalnie może dotyczyć niektórych zasilaczy. Rozpoczynamy teraz program ich wymiany.

Program wymiany

W ramach zaangażowania firmy Videojet w kwestie jakości i bezpieczeństwa wymienimy bezpłatnie wszystkie zasilacze wyprodukowane w 2011 r. lub zasilacze o konkretnych identyfikatorach (patrz identyfikatory podane w dokumencie Pytania i odpowiedzi dotyczące identyfikatorów starszych zasilaczy wysokiego napięcia do drukarek Excel.pdf). Pomoc można uzyskać na dwa sposoby:

 • Klienci, którzy mają doświadczenie w zakresie samodzielnej konserwacji i są w stanie wymienić zasilacz bez pomocy technika serwisu Videojet, mogą skorzystać z formularza online znajdującego się pod adresem URL www.videojet.pl/pl/homepage/excel-power.html a następnie zgodnie z podaną procedurą zamówić zasilacz zastępczy.
 • Wszystkich klientów, którzy chcieliby skorzystać z pomocy przy wymianie zasilacza, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym zespołem serwisowym Videojet (+65) 6444 4218), abyśmy mogli zorganizować pomoc w procesie wymiany.

Do czasu zainstalowania zastępczego zasilacza wszyscy klienci powinni nadal przestrzegać podanych poniżej zaleceń. Zalecane praktyki zostały ujęte w oryginalnym Powiadomieniu dla klientów firmy Videojet w tej kwestii i przytoczone poniżej w celach informacyjnych.

Wcześniejsza Informacja dotycząca powiadomienia o zasilaczach — należy nadal postępować zgodnie z tymi zaleceniami

Firma Videojet zidentyfikowała problem z jakością, który może dotyczyć niektórych zasilaczy stosowanych do zasilania drukarek Excel, PC70, PC80 i 2100. Jeśli problem dotyczy danego zasilacza, może skutkować słabą jakością druku (nieprawidłowo umieszczone krople lub zmieniająca się wysokość druku) lub dużymi zakłóceniami napięcia.

Potencjalne ryzyko związane z zasilaczem niezgodnym ze specyfikacją można zmniejszyć, stosując się do następujących standardowych procedur operacyjnych oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa obsługi i czyszczenia drukarek firmy Videojet. Wszystkie standardowe procedury operacyjne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w podręczniku operatora oraz w instrukcji serwisowej. Tutaj pragniemy podkreślić dwa szczególnie ważne aspekty:

Czynności wykonywane podczas drukowania

 • Należy dbać o to, aby ustawienie regulacji dodatniego ciśnienia powietrza w głowicy drukującej było utrzymywane na poziomie 1,5 SCFH. Drukarki Excel, PC70, PC80 i 2100 podczas pracy wymagają doprowadzania do głowicy drukującej powietrza pod dodatnim ciśnieniem. W celu zapewnienia prawidłowego działania ustawienie dodatniego ciśnienia powietrza w głowicy drukującej powinno być utrzymywane na poziomie 1,5 SCFH. Utrzymanie prawidłowej wartości dodatniego ciśnienia powietrza jest niezbędne do zapewnienia właściwej i bezpiecznej pracy drukarki.
 • W załączonym dokumencie (361069-01_Excel 2000 Service Manual_Positive Air Adjustment.pdf) opisano poszczególne etapy prawidłowego ustawiania dopływu powietrza. Do wykonania tej czynności wymagany jest przepływomierz (nr katalogowy Videojet: 356230).
 • Wszelkie pytania na temat regulacji tego ustawienia należy kierować do firmy Videojet.

Czynności wykonywane podczas czyszczenia

 • Podczas czyszczenia głowicy drukującej należy zachować dodatkowe środki ostrożności, aby zadbać o prawidłowe stosowanie procedur firmy Videojet. W załączonym dokumencie (361069-01_Excel 2000 Service Manual_Cleaning the Printhead.pdf) opisano poszczególne etapy czyszczenia głowicy drukującej.
 • Należy pamiętać, aby przed rozpoczęciem czynności odłączyć drukarkę od zasilania sieciowego.
 • Osprzęt konserwacyjny, uchwyty oraz elementy takie jak tace serwisowe, uchwyty głowicy drukującej i przewody sprężonego powietrza należy przed użyciem bezpośrednio połączyć elektrycznie z osprzętem firmy Videojet.
 • Po zakończeniu czyszczenia należy założyć osłonę głowicy drukującej i ponownie wyregulować ustawienie dodatniego ciśnienia powietrza zgodnie z procedurą opisaną w załączonym dokumencie (361069-01_Excel 2000 Service Manual_Positive Air Adjustment.pdf). 
 • W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą Videojet.

Zasilacze wyprodukowane w 2011 r. mogą być zainstalowane w drukarkach wyprodukowanych w okresie od stycznia 2011 r. do lutego 2015 r. Analogicznie może to dotyczyć każdego zapasowego zasilacza o numerze seryjnym wskazującym na rok produkcji 2011 lub opatrzonego określonym identyfikatorem (patrz identyfikatory podane w dokumencie Pytania i odpowiedzi dotyczące identyfikatorów starszych zasilaczy wysokiego napięcia do drukarek Excel.pdf).

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z zespołem serwisowym firmy Videojet pod numerem (+65) 6444 4218.

Będziemy również zamieszczać zaktualizowane informacje pod adresem URL http://www.videojet.pl/pl/homepage/general/excel-power-supply.html.Legacy Excel Power Supply


INFORMACJA FIRMY VIDEOJET

Ważne informacje na temat bezpieczeństwa dotyczące drukarek Excel, PC70, PC80 i 2100 firmy Videojet:
Zasilacze drukarki Videojet produkowane lub sprzedawane od stycznia 2011 r. do lutego 2015 r. (nr katalogowy: 355026)

Informację tę należy niezwłocznie przekazać odpowiednim pracownikom działu produkcji lub konserwacji, którzy zajmują się drukarkami Excel, PC70, PC80 i 2100 firmy Videojet.

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE INFORMACJE


Szanowni Klienci!

Przekazujemy niniejsze ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa w celu poinformowania klientów o potencjalnej wadzie jakościowej zasilacza (nr katalogowy Videojet: 355026) produkowanego lub sprzedawanego od stycznia 2011 r. do lutego 2015 r., stosowanego w drukarkach Excel, PC70, PC80 i 2100 firmy Videojet. Informacje tu zawarte dotyczą wyłącznie drukarek Excel, PC70, PC80 i 2100 firmy Videojet. Nie mają one wpływu na pozostałe modele drukarek Videojet. .

Firma Videojet zidentyfikowała wadę jakościową, która może być obecna w niektórych zasilaczach do drukarek Excel, PC70, PC80 i 2100. Wadliwe zasilacze mogą powodować obniżenie jakości druku (złe rozmieszczenie kropli lub zmianę wysokości druku) lub przepięcia.

Potencjalne ryzyko związane z zasilaczem niezgodnym ze specyfikacją można zmniejszyć, stosując się do następujących standardowych procedur operacyjnych oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa obsługi i czyszczenia drukarek firmy Videojet. Wszystkie standardowe procedury operacyjne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w podręczniku operatora oraz w instrukcji serwisowej. Tutaj pragniemy podkreślić dwa szczególnie ważne aspekty:

Czynności wykonywane podczas drukowania

 • Należy dbać o to, aby ustawienie regulacji dodatniego ciśnienia powietrza w głowicy drukującej było utrzymywane na poziomie 1,5 SCFH. Drukarki Excel, PC70, PC80 i 2100 podczas pracy wymagają doprowadzania do głowicy drukującej powietrza pod dodatnim ciśnieniem. W celu zapewnienia prawidłowego działania ustawienie dodatniego ciśnienia powietrza w głowicy drukującej powinno być utrzymywane na poziomie 1,5 SCFH. Utrzymanie prawidłowej wartości dodatniego ciśnienia powietrza jest niezbędne do zapewnienia właściwej i bezpiecznej pracy drukarki.
 • W załączonym dokumencie (361069-01_Excel 2000 Service Manual_Positive Air Adjustment.pdf) opisano poszczególne etapy prawidłowego ustawiania dopływu powietrza. Do wykonania tej czynności wymagany jest przepływomierz (nr katalogowy Videojet: 356230).
 • Wszelkie pytania na temat regulacji tego ustawienia należy kierować do firmy Videojet.

Czynności wykonywane podczas czyszczenia

 • Podczas czyszczenia głowicy drukującej należy zachować dodatkowe środki ostrożności, aby zadbać o prawidłowe stosowanie procedur firmy Videojet. W załączonym dokumencie (361069-01_Excel 2000 Service Manual_Cleaning the Printhead.pdf)opisano poszczególne etapy czyszczenia głowicy drukującej.
 • Należy pamiętać, aby przed rozpoczęciem czynności odłączyć drukarkę od zasilania sieciowego. .
 • Osprzęt konserwacyjny, uchwyty oraz elementy takie jak tace serwisowe, uchwyty głowicy drukującej i przewody sprężonego powietrza należy przed użyciem bezpośrednio połączyć elektrycznie z osprzętem firmy Videojet.
 • Po zakończeniu czyszczenia należy założyć osłonę głowicy drukującej i ponownie wyregulować ustawienie dodatniego ciśnienia powietrza zgodnie z procedurą opisaną w załączonym dokumencie (361069-01_Excel 2000 Service Manual_Positive Air Adjustment.pdf).
 • W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą Videojet.

Zasilacze wyprodukowane w 2011 r. mogą znajdować się w drukarkach wyprodukowanych od stycznia 2011 r. do lutego 2015 r. Może to dotyczyć też zapasowych zasilaczy z numerem seryjnym wskazującym rok produkcji 2011.

Firma Videojet aktualnie opracowuje plany dotyczące oferty wymiany zasilaczy z wadą jakościową i przekaże dodatkowe informacje, kiedy oferta będzie dostępna. Zgodnie z wyznawanymi zasadami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa swoich produktów firma Videojet informuje klientów o niniejszym problemie i jednocześnie prowadzi prace nad jego usunięciem. W tym czasie zaleca się każdorazowe stosowanie wyżej wymienionych procedur.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z zespołem serwisowym firmy Videojet: (+65) 6444 4218.

Aktualne informacje będą też publikowane na stronie http://www.videojet.pl/pl/homepage/general/excel-power-supply.html